PERHATIAN : Sila baca dengan teliti, saya hargai masa yang anda luangkan!